Co potřebuji k likvidaci vozidla

 

Pro ekologickou likvidaci Vašeho vozidla můsíte předložit následující doklady:

Fyzická osoba

  • Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
  • Velký technický průkaz

Právnická osoba

  • Výpis z obchodního rejstříku
  • Velký technický průkaz

Majitel autovraku jej musí předat k likvidaci osobně nebo jej může předat oprávněná osoba a to na základě plné moci udělené majitelem vraku.